6 Engagement strategies for the first year

จากบทความที่แล้วได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำ Onboarding และตัวอย่างจากองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมถึงการทำ Onboarding ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนุกขึ้นกันไปแล้ว เรื่องที่สำคัญต่อองค์กรหลังจากพัฒนาโปรแกรมการรักษาพนักงานใหม่คือ การมีส่วนร่วม/ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อทีมประสิทธิภาพการทำงานของทีม และความทุ่มเทในการทำงานให้แก่องค์กร ดังนั้น องค์กรมีวิธีการอย่างไรที่จะรักษาพนักงานใหม่ไฟแรงที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ให้มีส่วนร่วม/ความผูกพันต่อองค์กรและรวมเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างรวดเร็ว องค์กรจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการดูแลพนักงานใหม่ ประสบความสำเร็จ? เคล็ดไม่ลับนี้ก็คือ…

“6 กลยุทธ์ สร้างการมีส่วนร่วม/ความผูกพันธ์ต่อองค์กร ในช่วงปีแรกของพนักงานใหม่”

25% ของพนักงานทั่วโลกที่เข้าใจถึง

พันธกิจของบริษัทและ50% ไม่เข้าใจถึงความสำคัญบทบาทหน้าที่พวกเขาต่อทิศทางเป้าหมายขององค์กร

1) Communicate purpose

เน้นสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจ

ภารกิจของตนและองค์กร

การที่พนักงานไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อเป้าหมายขององค์กรทั้งที่องค์กรทำการสื่อสารสารพัดช่องทางไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ติดตามบอร์ด

โทรทัศน์ภายในบริษัท หรือส่งอีเมล์ แต่ก็มักจะไม่ได้รับความสนใจ เพราะการเรียนรู้เหล่านั้นขาดการวัดผล

การนำไปใช้ ดังนั้นการสื่อสารที่เน้นย้ำไปเรื่อยๆ

จนเหมือนกับว่าเป้าหมายที่องค์กรต้องการสื่อสารได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ใน DNA ของพนักงาน และการที่พนักงานกับองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานเลือกที่จะอยู่กับองค์กร

69% ของพนักงานมีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หลังจากมีประสบการณ์การทำงานที่ดีกับบริษัท

2) Make a great first impression

สร้างความประทับใจที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ครั้งแรก

การสร้างความประทับใจนั้นเริ่มได้ตั้งแต่ก่อนวันเริ่มงาน

ด้วยการทำให้พนักงานใหม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ให้การต้อนรับ แม้จะยังไม่ได้มาเริ่มงาน ด้วยการส่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท วีดีโอกล่าวต้อนรับจากผู้บริหารระดับสูง คู่มือพนักงาน

การเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน ฯลฯ เพื่อให้พนักงานใหม่ศึกษาก่อนที่จะมาเริ่มงานวันแรก ช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น

60% ของบริษัท ระบุว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมาย ระยะเวลาการทำงาน จนถึงกำหนดเสร็จสิ้นหรือตัววัดความสำเร็จ ให้กับพนักงานใหม่อย่างชัดเจน

3) Set clear goals

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน

จากการปฐมนิเทศที่อัดเน้นไปด้วยข้อมูลต่างๆ

มากมายจนจำได้ไม่หมด จะดีไม่น้อยหากมีช่องทางที่ช่วยให้พนักงานใหม่ได้ศึกษาถึงการตั้งเป้าหมายระยะเวลาการทำงาน จนถึงกำหนดเสร็จสิ้น ตัววัดความสำเร็จ แบบฟอร์ม KPI ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง และได้ทดลองกรอกข้อมูลตั้งเป้าหมายการทำงานของตนเอง

เพราะพนักงานใหม่ไฟแรงอาจมีไอเดียดีๆที่อยากจะนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะพูดคุยเพื่อตั้งเป้าหมายรวมกันและเป็นเข็มทิศชั้นดี ที่จะช่วยชี้ทางในองค์กรได้เป็นอย่างดี

มากถึง 20% ของอัตราการลาออกจากงานเกิดขึ้นภายใน 45 วันแรกของการจ้างงาน

4) Check in frequently

เช็คอินบ่อยๆ

ในช่วงแรก 6-12 เดือน พนักงานใหม่อาจจะต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ และวัฒนธรรมองค์กรใหม่

การทักทายถามถึงความรู้สึก อัพเดทกันเป็นระบบจะช่วยสร้างความรู้สึกดีต่อองค์กร

จากรายงานพบว่าองค์กรทีมีหลักสูตร onboarding programs ระยะยาวกว่า

4 เดือน พนักงานมีความเชี่ยวชาญในบทบาทหน้าที่มากกว่า บริษัทที่มีโปรแกรม onboardingระยะสั้น

5) Stay the course

วางแผนดีๆ และเดินตามแผน (อย่าออกนอกเส้นทาง)

Onboarding นั้นก็เปรียบเหมือนกับแผนการเดินทางที่องค์กรสร้างขึ้น เพื่อช่วยให้พนักงานไม่หลงออกนอกเส้นทาง ทำให้ทางเดินได้ทันเวลาตามเป้าหมายหรือเร็วขึ้น กว่าการที่ไม่มีแผน และแผน Onboarding

ที่ดีจะช่วยให้พนักงานเห็นแนวทางการทำงานที่ชัดเจน

มีคนจำนวนมากออกในวันที่หนึ่งเมื่อเทียบกับ 5 ปี การลาออกมักเกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงครบรอบปี องค์กรต้องการแสดงให้เห็นว่า องค์กรให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงานมากแค่ไหน

6) Show your appreciation

ชื่นชมและเห็นคุณค่า

การกล่าวชื่นชมพนักงานนั้นไม่ต้องรอโอกาส เพราะคำชื่นชมเล็กๆ น้อยๆ จากผู้บังคับบัญชานั้นเป็นตัวสร้างกำลังใจให้กับพนักงานใหม่รู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อองค์กร

นอกจากนั้นองค์กรสามารถจัดให้มีการมอบของรางวัลเมื่อทำงานครบปี เพื่อขอบคุณพนักงานถึงการมีส่วนร่วมในปีแรก

การสร้างการมีส่วนร่วม/ความผูกพันต่อองค์กรในช่วง Onboarding ดูเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ต้องอาศัยการออกแบบที่ดีและวินัยในการจัดการ

เพราะหากมอง Onboarding จากตัววิธีการทำก็คือการจัดปฐมนิเทศ แจกของที่ระลึก และแยกย้ายกันไปทำงาน แต่ทำไมพนักงาน “อยู่วันเดียวก็หาย ไลน์ไม่ตอบ” หรือพนักงานปฏิบัติงานไม่ได้ตามแผนงาน หรือแม้กระทั้งลาออกนั้นเป็นเหตุผลให้องค์กรต้องกลับมาทบทวนว่าองค์กรได้มองข้ามอะไรไป การนำทั้ง 6 กลยุทธ์ไปปรับใช้ คือการทำให้องค์กรเป็นที่

ที่พนักงานอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีค่าอยากพัฒนาตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่มีคุณค่าให้กับองค์กร ทำสิ่งต่างๆอย่างมีความสุขต่างหากคือสิ่งที่ทำให้พนักงานอยู่กับองค์กร

ผู้เขียน : Image

Credit : www.octanner.com